نویسنده = نیلی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. روش‎های مطلوب ارزشیابی کارورزی در رشته‎های حقوق و روانشناسی در دانشگاه اصفهان

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 69-95

زهرا بابادی عکاشه؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ سید محمدصادق طباطبایی


2. تبیین شاخص‌های نوآوری در هدف‌های برنامه‌های درسی رشته‌های هنری و بررسی میزان کاربست آنها

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-120

ستاره موسوی؛ محمدرضا نیلی؛ احمدرضا نصر؛ محمد مسعود