نویسنده = ایزدی، صمد
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-70

صمد ایزدی؛ سید کاظم علوی لنگرودی؛ حمیده پاک مهر؛ مجتبی تجری