نویسنده = اکبری بورنگ، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تبیین عناصر برنامه درسی جهان وطنی در آموزش

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-159

محمد محمودی بورنگ؛ محسن آیتی؛ محمد اکبری بورنگ