نویسنده = زهره عباباف
تعداد مقالات: 4
1. تاملی بر فهم برنامه درسی و پداگوژی از نگاه مدرسان : مطالعه موردی دپارتمان برنامه درسی و پداگوژی دانشگاه بریتیش کلمبیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

زهره عباباف؛ ویلیام پاینار


4. گستره ارزش های کاری سکویی برای آموزشگری در محیط آموزش عالی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 62-84

زهره عباباف