نویسنده = مهدی خبازی کناری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رویکردهای هستی شناسانه و معرفت شناسانه اساتید دانشگاه در فرایند تدریس

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-90

سهیلا هاشمی؛ مهدی خبازی کناری؛ سیده فاطمه کاظمی