نویسنده = لیاقتدار، محمد جواد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی چالشهای درس زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و راهکارهای بهبود آن

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 109-137

سمیه محمدزاده؛ محمد جواد لیاقتدار؛ احمد معین زاده؛ احمد عابدی


2. فرآیند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامه درسی تجربه شده در آموزش عالی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 179-214

حسن کاویانی؛ محمد جواد لیاقت دار؛ بی بی عشرت زمانی؛ یاسمین عابدینی