نویسنده = نرگس آهنچیان
تعداد مقالات: 1
1. هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 114-152

نرگس آهنچیان؛ بختیار شعبانی ورکی؛ محمود مهر محمدی؛ مقصود امین خندقی