نویسنده = سیروس اسدیان
تعداد مقالات: 2
1. تجارب زیسته دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران از توجه برنامه درسی به حوزه عاطفی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 139-164

سیروس اسدیان؛ آرزو شهری؛ عیسی برقی؛ صیاد عبدالهی اصل


2. تدریس اثربخش در آموزش عالی بر اساس تجارب حرفه‌ای استادان و ارتباط آن با تدریس خود-گزارشی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-134

سیروس اسدیان؛ موسی پیری؛ رحمت سعادت فر