نویسنده = رحمت سعادت فر
تعداد مقالات: 1
1. تدریس اثربخش در آموزش عالی بر اساس تجارب حرفه‌ای استادان و ارتباط آن با تدریس خود-گزارشی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-134

سیروس اسدیان؛ موسی پیری؛ رحمت سعادت فر