نویسنده = کیوان صالحی
تعداد مقالات: 2
1. رهیافتی پدیدارشناسانه در شناسایی مشکلات فرایند اجرای پایان‌نامه‌ها

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 249-290

علی زارعی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی


2. برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران: دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-216

صادق زارع صفت؛ مرضیه دهقانی؛ رضوان حکیم زاده؛ مرتضی کرمی؛ کیوان صالحی