نویسنده = جوادی پور، محمد
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی شایستگی‌های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی: یک مطالعه سنتزپژوهی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 187-206

داود باوفا؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ رضا محمدکاظمی


2. تاملی پیرامون مفهوم برنامه درسی دانشجو (معرفی و بسط مفاهیم مرتبط)

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-112

محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ فاطمه ابدی