نویسنده = علی خورسندی طاسکوه
تعداد مقالات: 2
1. شرایط بین‌المللی شدن دانشگاهها با تمرکز بر برنامه‌ریزی درسی بین فرهنگی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-44

علی خورسندی طاسکوه؛ طلعت الشریعه فیروزجائیان


2. الگویی برای بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-91

سپیده جعفری؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ سعید غیاثی ندوشن؛ علی خورسندی طاسکوه