نویسنده = رنجبر، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامه‏ریزی توسعه از دیدگاه ذی‏نفعان

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 161-185

محسن حاجی تبار فیروزجایی؛ رضا میرعرب رضی؛ حمید رضا رنجبر؛ محمد حسن زال