نویسنده = احمدرضا نصر
تعداد مقالات: 3
1. روش‎های مطلوب ارزشیابی کارورزی در رشته‎های حقوق و روانشناسی در دانشگاه اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

زهرا بابادی عکاشه؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ سید محمدصادق طباطبایی


3. تبیین شاخص‌های نوآوری در هدف‌های برنامه‌های درسی رشته‌های هنری و بررسی میزان کاربست آنها

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-120

ستاره موسوی؛ محمدرضا نیلی؛ احمدرضا نصر؛ محمد مسعود