نویسنده = کوروش فتحی واجارگاه
تعداد مقالات: 4
1. ارائه الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-39

عادل حلاج دهقانی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ علی اکبر خسروی؛ کامبیز پوشنه


3. سرمقاله: تأملی بر مفهوم اشغال فرهنگی و برنامه درسی سایه یا زیر زمینی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-5

کوروش فتحی واجارگاه


4. تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه بهره‌گیری از روش منتورینگ برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-102

سمیه دانشمندی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی؛ بهروز قلیچ‌لی