کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسی آموزش عالی ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-26

فروزان تنکابنی؛ علیرضا یوسفی؛ نرگس کشتی آرای


2. پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-70

صمد ایزدی؛ سید کاظم علوی لنگرودی؛ حمیده پاک مهر؛ مجتبی تجری