کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 8
1. نیازهای سواد رسانه ای دانشجویان دوره کارشناسی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-93

مجید شریفی رهنمو؛ فرهاد سراجی؛ سعید شریفی رهنمو


3. "برنامه درسی فرارشته‌ای" مبتنی بر تحلیل لایه ای علّی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-34

بختیار شعبانی ورکی؛ امین بابادی؛ مقصود امین خندقی؛ مرتضی کرمی


5. طراحی اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسی آموزش عالی ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-26

فروزان تنکابنی؛ علیرضا یوسفی؛ نرگس کشتی آرای