کلیدواژه‌ها = اعتیاد اینترنتی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه کاشان و ارتباط آن با میزان اعتیاد اینترنتی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-84

حمید رحیمی؛ مبینا غربا؛ اکرم دهباشی