کلیدواژه‌ها = آموزش مادام العمر
تعداد مقالات: 1
1. برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر- رویکرد کیفی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-77

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی؛ سیروس حدادنیا