دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی چالشهای درس زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و راهکارهای بهبود آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

محمد جواد لیاقتدار؛ سمیه محمدزاده؛ احمد معین زاده؛ احمد عابدی


2. تاملی بر فهم برنامه درسی و پداگوژی از نگاه مدرسان : مطالعه موردی دپارتمان برنامه درسی و پداگوژی دانشگاه بریتیش کلمبیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

زهره عباباف؛ ویلیام پاینار


3. تبیین عناصر برنامه درسی جهان وطنی در آموزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

محمد محمودی بورنگ؛ محسن آیتی؛ محمد اکبری بورنگ


4. ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد گردشگری گرایش برنامه‏ریزی توسعه از دیدگاه ذی‏نفعان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

حمید رضا رنجبر؛ محسن حاجی تبار فیروزجایی؛ رضا میرعرب رضی؛ محمد حسن زال


5. واکاوی شایستگی‌های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی: یک مطالعه سنتزپژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

داود باوفا؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ رضا محمدکاظمی


6. نوع شناسی ذهنیت اساتید از الزامات برنامه درسی مبتنی بر پیامد در آموزش عالی (کاربرد روش کیو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

محبوبه شاه جوان؛ حسین مومنی مهموئی


7. کاوش تجربه کمال گرایانه دانشجویان دکتری از برنامه های درسی آموخته شده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز: یک مطالعه پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

مهدی محمدی؛ قاسم سلیمی؛ رامین عزیزی


8. تجارب زیسته دانشجویان از مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1398

رضا اقدام پور؛ نرگس کشتی ارای؛ رضا اسماعیلی