بررسی تطبیقی شاخص‌های آموزش سازنده‌گرا در طرح دوره کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه‌های هاروارد، اِی.اِی، بیلکنت و شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله به بررسی تطبیقی شاخص‌های آموزش سازنده­گرا در طرح دوره کارشناسی ارشد دانشگاه‌های منتخب جهان از منظرهای محیط، برنامه، روش‌های تدریس و ارزشیابی پرداخته است. هدف از پژوهش شناخت‌ راه­کارهایی جهت اصلاح ساختار آموزش دانشگاهی معماری ایران است. نمونه پژوهش به‌صورت هدفمند از میان دانشگاه‌های دارای برنامه ساختارمند، انتخاب ‌شد. رویکرد پژوهش کیفی با روش تطبیقی بوده و پژوهش بر مبنای چهار مرحله تطبیق جرج بردی شامل توصیف، تفسیر، هم‌جواری و مقایسه شکل‌گرفته است. اسناد و مدارک مرتبط با موضوع با ابزار کتابخانه‌ای، جستجو در منابع اینترنتی و انجام مصاحبه هدفمند با ده تن از دانشجویان و مدرسین دانشگاه‌ها، جمع‌آوری و در قالب جداول دسته‌بندی و تحلیل تطبیقی شدند. نتایج مقایسه ساختار آموزشی دانشگاه­های هاروارد، اِی.اِی، بیلکنت و شیراز نشان داد که دانشگاه ‌هاروارد انعطاف‌پذیرترین و متنوع‌ترین برنامه آموزشی را میان دانشگاه­های موردمطالعه ارائه می‌دهد. دانشگاه اِی.اِی در برگزاری رویدادهای کمک‌آموزشی و ارزیابی چگونگی اجرای برنامه قوی‌تر عمل می‌کند. دانشگاه بیلکنت با استفاده حداکثری از توان خود در به‌کارگیری و تبادل اساتید و دانشجویان بین‌المللی سعی در ارتقاء شیوه‌های آموزشی و نزدیک شدن به سطح دانشگاه‌های تراز اول دنیا را دارد. ساختار برنامه‌دهی ثابت و عدم بازنگری طولانی‌مدت، مهم‌ترین مشکل برنامه آموزشی دانشگاه شیراز است.

کلیدواژه‌ها