مطالعۀ تطبیقی ساختار و محتوای رشته‌ «علم، فناوری و جامعه» در دانشگاه‌های منتخب جهان و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد گروه فناوری اطلاعات،دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

دردهه 1970 میلادی نیاز دانشمندان علوم اجتماعی و علوم انسانی برای بررسی تاثیر علم و فناوری بر زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع، باعث شکل­گیری فضایی مشترک برای همکاری دانشمندان در حوزه­های مختلف شد و در ادامه باعث شکل گیری رشته «علم، فناوری و جامعه» شد. هدف این پژوهش مطالعه و بررسی برنامه درسی این رشته در دانشگاه­های منتخب و نوآفرینی آن در دانشگاه­های ایران است. روش پژوهش، پژوهشِ تطبیقی بر اساس مدل بِرِدی است. نمونه آماری شامل پنج دانشگاه از امریکا، سه دانشگاه از اروپا و از آسیا و استرالیا هر کدام یک دانشگاه و همچنین چهار نهاد علمی از ایران است که به روش نمونه­برداری هدفمند انتخاب شده است. یافته­های پژوهش نشان دهنده تفاوت­های فاحش از نظر محتوایی در دانشگاه­های ایران با سایر دانشگاه­های منتخب است. درپایان، با توجه به یافته­های پژوهش، دلالت­هایی سیاستی برای اصلاح ساختار و محتوای این رشته در ایران ارائه شده­ است.

کلیدواژه‌ها