دوره و شماره: دوره 10، شماره 20 - شماره پیاپی 2، اسفند 1398، صفحه 1-308 
2. ارائه الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 7-39

عادل حلاج دهقانی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ علی اکبر خسروی؛ کامبیز پوشنه


5. مدل همرسانی اتوبیوگرافی معلمان در شبکه‌های اجتماعی مجازی

صفحه 85-107

طهماسب کاوسی؛ عفت عباسی؛ محمد عطاران؛ علی حسینی خواه


6. بررسی چالشهای درس زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و راهکارهای بهبود آن

صفحه 109-137

سمیه محمدزاده؛ محمد جواد لیاقتدار؛ احمد معین زاده؛ احمد عابدی


7. تبیین عناصر برنامه درسی جهان وطنی در آموزش

صفحه 139-159

محمد محمودی بورنگ؛ محسن آیتی؛ محمد اکبری بورنگ


11. تجارب زیسته دانشجویان از مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه

صفحه 237-264

رضا اقدام پور؛ نرگس کشتی ارای؛ رضا اسماعیلی


13. واکاوی نیازهای آغازخدمت نومعلمان آموزش ابتدایی: چالش های ناهمساز

صفحه 289-308

منصوره ایران نژاد؛ مجید علی عسگری؛ نعمت الله موسی پور؛ زهرا نیکنام