اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 700
تعداد پذیرش 94
تعداد عدم پذیرش 483

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 203
تعداد مشاهده مقاله 579064
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 402879
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 180 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 351 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 119 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 42 روز
درصد پذیرش 13 %