کلیدواژه‌ها = کلاس معکوس
کلاس معکوس در آموزش عالی ایران: با تاکید بر مزایای آن برای فراگیران

دوره 13، شماره 26، بهمن 1401، صفحه 105-134

احمد قرطالی؛ مرتضی رضایی زاده؛ جمیله علم الهدی


فرآیند یادگیری در کلاس معکوس: بازنمایی از برنامه درسی تجربه شده در آموزش عالی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 179-214

حسن کاویانی؛ محمد جواد لیاقت دار؛ بی بی عشرت زمانی؛ یاسمین عابدینی