کلیدواژه‌ها = دانشجویان
آموزش عالی و چشم انداز خبرگی برنامه درسی دانشجویان رشته گردشگری: یک مطالعه سنتزپژوهی

دوره 14، شماره 27، شهریور 1402، صفحه 197-232

10.22034/hecs.2023.178419

پروین صمدی؛ مهدیه السادات میررحیمی؛ پروین احمدی