کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
واکاوی چالش‌های اساسی آموزش روش تحقیق در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی

دوره 14، شماره 27، شهریور 1402، صفحه 7-41

10.22034/hecs.2023.165492

اعظم کاییدی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ فریدون شریفیان؛ سعید موسوی پور


طراحی برنامه درسی آموزش سواد عاطفی برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

دوره 14، شماره 27، شهریور 1402، صفحه 111-141

10.22034/hecs.2023.167274

غلام بهادرمطلق؛ غلامعلی احمدی؛ صادق نصری؛ محمدرضا امام جمعه


چارچوب مفهومی زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر برنامه درسی دانشگاهی : رویکرد فرا ترکیب

دوره 13، شماره 26، بهمن 1401، صفحه 33-61

مریم شفیعی سروستانی؛ عباس رجائی آذرخوارانی؛ مهدی محمدی


بررسی مواضع صاحبنظران در رابطه با ایجاد گرایش مشاوره برنامه درسی در حوزه ی رشته مطالعات برنامه درسی

دوره 13، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 89-106

محمدتقی رودی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مسعود شریفی


طراحی و اعتباربخشی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ایران

دوره 13، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 145-177

سیده فاطمه حسینی؛ مجید علی عسگری؛ عباس قلتاش؛ فاطمه احمدبیگی


تحلیل آموزش مغفول شایستگی‌های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته SBM

دوره 13، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 245-270

احمد ملکی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی


دلایل، ضرورت و چگونگی ارزشیابی از درس و موانع آن در دانشگاه‌های ایران

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 7-42

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا آهنچیان


طراحی الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخلاقی به دانشجویان درنظام آموزش عالی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 287-319

جعفر جهانی؛ مهدی محمدی؛ فرشته شهابی نیا؛ مریم شفیعی سروستانی؛ رحمت الله مرزوقی


چرخش از "نظریه‌پردازی" به "نظریه‌پردازی همادین در برنامه درسی": رویکردی عصب‌پدیدارشناختی

دوره 11، شماره 22، اسفند 1399، صفحه 7-47

علیرضا هوشمند؛ بختیار شعبانی ورکی؛ مقصود امین خندقی؛ علی مقیمی


تجارب زیسته دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران از توجه برنامه درسی به حوزه عاطفی

دوره 11، شماره 22، اسفند 1399، صفحه 139-164

سیروس اسدیان؛ آرزو شهری؛ عیسی برقی؛ صیاد عبدالهی اصل


بررسی چالشهای درس زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و راهکارهای بهبود آن

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 109-137

سمیه محمدزاده؛ محمد جواد لیاقتدار؛ احمد معین زاده؛ احمد عابدی


واکاوی شایستگی‌های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی: یک مطالعه سنتزپژوهی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 187-206

داود باوفا؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ رضا محمدکاظمی


نیازهای سواد رسانه ای دانشجویان دوره کارشناسی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 71-93

مجید شریفی رهنمو؛ فرهاد سراجی؛ سعید شریفی رهنمو


"برنامه درسی فرارشته‌ای" مبتنی بر تحلیل لایه ای علّی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش

دوره 8، شماره 16، بهمن 1396، صفحه 7-34

بختیار شعبانی ورکی؛ امین بابادی؛ مقصود امین خندقی؛ مرتضی کرمی


طراحی اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسی آموزش عالی ایران

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 7-26

فروزان تنکابنی؛ علیرضا یوسفی؛ نرگس کشتی آرای