کلیدواژه‌ها = برنامه درسی آموزش عالی
چالش های کارآموزی در ایران؛ پیوند مسیر به ریزوم (مطالعه موردی: رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

عاطفه نصیری همراه؛ کورش فتحی واجارگاه؛ روح‌اله آقاصالح؛ سعید صفائی موحد؛ محمود حقانی


شناسایی ویژگی‌ها و مولفه‌های برنامه درسی آموزشی عالی در عصر انقلاب صنعتی چهارم

دوره 13، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 271-293

اعظم زرین؛ غلامرضا یادگارزاده؛ محبوبه خسروی؛ مصطفی قادری؛ علی خورسندی طاسکوه


برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر- رویکرد کیفی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 37-77

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی؛ سیروس حدادنیا


هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1393، صفحه 114-152

نرگس آهنچیان؛ بختیار شعبانی ورکی؛ محمود مهر محمدی؛ مقصود امین خندقی