کلیدواژه‌ها = دانشگاه فرهنگیان
طراحی برنامه درسی آموزش سواد عاطفی برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

دوره 14، شماره 27، شهریور 1402، صفحه 111-141

غلام بهادرمطلق؛ غلامعلی احمدی؛ صادق نصری؛ محمدرضا امام جمعه


تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران

دوره 10، شماره 19، خرداد 1398، صفحه 149-169

مریم صفرنواده؛ نعمت الله موسی پور؛ محبوبه اظهری؛ عبدالسعید محمدشفیعی