دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقش اعضای هیأت علمی در ارزشیابی برنامه‌های درسی رشته های علوم انسانی دانشگاههای برتر ایران و جهان به منظور طراحی مقیاس مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

رسول گلکار؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی


شناسایی ویژگی‌ها و مولفه‌های برنامه درسی آموزشی عالی در عصر انقلاب صنعتی چهارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1401

اعظم زرین؛ غلامرضا یادگارزاده؛ محبوبه خسروی؛ مصطفی قادری؛ علی خورسندی طاسکوه


شناسایی قوت‏ ها، ضعف ‏ها، فرصت ‏ها و تهدیدات فناوری واقعیت ‏افزوده برای برنامه درسی آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1401

اسماعیل جعفری


بررسی دیدگاه اساتید و متخصصان علوم تربیتی نسبت به دوره‌های برخط آزاد انبوه (موک‌ها)با روش تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1401

فرزانه تاری؛ نصیبه تاری؛ محمد جوادی پور