شناسایی میزان و علل اضطراب پژوهشی در دانشجویان: رویکرد آمیخته(مورد مطالعه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده

گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پژوهش و توسعه مهارت­های پژوهشی آن­ها از اهداف مهم آموزش عالی کشورها می­باشد در این میان کاهش اضطراب پژوهشی دانشجویان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان  و علل اضطراب پژوهش در دانشجویان تحصیلات تکمیلی می­باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت، هدف­ها و سؤالات پژوهش آمیخته و از نوع طرح تبیینی است. این پژوهش ازنظر هدف جزو پژوهش­های کاربردی است. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم­تربیتی و روان­شناسی دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 97-98 بودند که تعدادشان 214 نفر بود. برای سنجش میزان اضطراب پژوهشی دانشجویان در مرحله اول(کمی) پژوهش از پرسشنامه انکبوزی (2013) استفاده شد. در مرحله دوم پژوهش(کیفی) با توجه به یافته­های مرحله اول با استفاده از نمونه­گیری هدفمند 20 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی انتخاب شدند و داده­ها­، از طریق مصاحبه­ نیمه‌ساختار یافته جمع­آوری شدند. تحلیل داده­ها از طریق فرآیند کد­گزاری انجام شد. نتایج مرحله اول نشان داد میانگین اضطراب پژوهشی دانشجویان بالاتر از حد متوسط است. در ادامه و در مرحله دوم پژوهش(مرحله کیفی) عوامل مؤثر بر اضطراب دانشجویان در 5 مقوله اصلی؛ عوامل مرتبط با دانشجو، استاد، دانشکده، نظام آموزشی، جامعه سازمان یافت.

کلیدواژه‌ها


تابعی، سیدضیاالدین و محمودیان، فرزاد (1386). اخلاق در پژوهشگری. اخلاق در علوم و فناوری، 2(1)، 49-54.
حاج صالحی، الهام؛ سلطانی، راحله و شریف یراد، غلامرضا (1393). بررسی موانع ا نجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجلهتحقیقاتنظامسلامت، 10(1)، 98-105.
دریازاده، سعیده و کوهپایه­زاده، جلیل(1394). دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به خودکارآمدی پژوهشی. مجله علوم پزشکی رازی؛ 22(144):68-75.
رومزپور، نازنین محمد؛ نظری، فریبا و مکوندی، نهنام(1396). تعیین عوامل مرتبط با اضطراب پژوهشی اعضای هیئت علمی گروه­ها علم و اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه­های ایران. مجله علم سنجی کاسپین؛ 4(1): 17-25.
رومیانی، یارالله؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم و نصر اصفهانی، احمد رضا (1385) .موانع سازمانی و آموزشی مربوط به فعالیتهای پژوهشی دبیران آموزش و پرورش. مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 4(16)، 59-74.
صالحی، منیره؛ کارشکی، حسین و آهنچیان، محمدرضا(1394). اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی. مطالعات روان­شناختی؛ 11(1): 51-73.
صفری مراد آبادی، رمضانخانی، علی. آقاملایی، تیمور. حسینی، مرضیه. دادی پور، سکینه. (۱۳۹۶). موانع انجام پژوهش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی؛۹(۳): ۹-۱.
عرفان‌منش، محمدامین و دیدگاه، فرشته (1388). اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: بررسی متون. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، (89)، 59-72.
علمداری، علی­کرم؛ افشون، اسفندیار (1382). موانع موجود در انجام فعالیت­های پژوهشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه­های شهر یاسوج .  ارمغان دانش، 8(22): 27-34.
غلامی بورنگ، فاطمه. مهرام، بهروز. کاشکی، حسین. (۱۳۹۶). ساخت و اعتباریابی مقیاس اعتباریابی اضطراب از پژوهش در دانشجویان. روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران؛۲۳(۱):۹۳-۷۸.
میرغفارزاده، شمسی، نظری، حسن و متذکر، مرتضی(1391). بررسی موانع موثر بر فعالیت‌های تحقیقاتی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1389. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل؛ 10(6): 41-50.