نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهمیان، کریستینه مقایسه تطبیقی برنامه‌های درسی جدید رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی با برنامه درسی قدیم دانشگاه‌های ایران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 345-377]
 • ادیب منش، مرزبان ارزیابی دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی با رویکرد تحلیل محتوا [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 99-118]
 • اژدری فام، ناصر طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 251-290]
 • اسدیان، سیروس تجارب زیسته دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران از توجه برنامه درسی به حوزه عاطفی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 139-164]
 • امیرحسینی، سید احسان شناسایی قابلیت‌های اشتغال‌پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی با استفاده از رویکرد داده بنیاد [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 291-334]
 • امین خندقی، مقصود چرخش از "نظریه‌پردازی" به "نظریه‌پردازی همادین در برنامه درسی": رویکردی عصب‌پدیدارشناختی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 7-47]

ب

 • بابادی عکاشه، زهرا روش‎های مطلوب ارزشیابی کارورزی در رشته‎های حقوق و روانشناسی در دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 69-95]
 • بدیع زاده، علی تعیین و رتبه بندی شاخص‌های موثر در قابلیت های رفتار کارآفرینانه دانشجویان مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 187-220]
 • برقی، عیسی تجارب زیسته دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران از توجه برنامه درسی به حوزه عاطفی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 139-164]
 • بهرام بیگی، مهری چالشهای موجود در تعیین کیفیت یادگیری زبان فرانسه در نظام آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 7-30]

پ

 • پارسا، عبدالله تأثیر برنامه های درسی کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی بر رشد مهارت های شغلی، انتظارات شغلی و شانس اشتغال دانش آموختگان این رشته ها [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 201-226]
 • پورصفر، علی نقش رویکرد یادگیری و تجربه دوره آموزشی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 119-137]

ج

 • جوادی پور، محمد رهیافتی پدیدارشناسانه در شناسایی مشکلات فرایند اجرای پایان‌نامه‌ها [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 249-290]

ح

 • حسنیی، سید علی تعیین و رتبه بندی شاخص‌های موثر در قابلیت های رفتار کارآفرینانه دانشجویان مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 187-220]
 • حسینی، سید رسول تعیین و رتبه بندی شاخص‌های موثر در قابلیت های رفتار کارآفرینانه دانشجویان مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 187-220]
 • حسینی لرگانی، سیده مریم مروری بر مدل‌های گوناگون طراحی و تدوین برنامه درسی دانشگاهی در آموزش عالی: ارائه مدلی پیشنهادی برای آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 49-88]
 • حمیدی، مهرزاد شناسایی قابلیت‌های اشتغال‌پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی با استفاده از رویکرد داده بنیاد [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 291-334]

د

 • دستغیب پارسا، مریم بررسی تطبیقی شاخص‌های آموزش سازنده‌گرا در طرح دوره کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه‌های هاروارد، اِی.اِی، بیلکنت و شیراز [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 335-364]
 • دهقانی، مرضیه واکاوی ماهیت عناصر الگوی برنامه درسی جامعه‌محور در نظام آموزش عالی بر اساس رویکرد فراترکیب [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 163-200]
 • دهقانی، مرضیه واکاوی برنامه درسی اجرا شده دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و ارائه راهکارها؛ یک پژوهش روایی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 221-248]

ذ

 • ذالفقاری زعفرانی، رشید طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های استان تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 291-323]

ر

 • رحیمی، بهروز واکاوی ماهیت عناصر الگوی برنامه درسی جامعه‌محور در نظام آموزش عالی بر اساس رویکرد فراترکیب [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 163-200]
 • رحیمیان، نیما واکاوی برنامه درسی اجرا شده دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و ارائه راهکارها؛ یک پژوهش روایی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 221-248]
 • رستمی نژاد، محمد علی شناسایی میزان و علل اضطراب پژوهشی در دانشجویان: رویکرد آمیخته(مورد مطالعه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 139-162]
 • روشنی، فاطمه شناسایی قابلیت‌های اشتغال‌پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی با استفاده از رویکرد داده بنیاد [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 291-334]

ز

 • زارعی، علی رهیافتی پدیدارشناسانه در شناسایی مشکلات فرایند اجرای پایان‌نامه‌ها [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 249-290]
 • زارعی، محمد حسین ارائه چارچوب مناسب برنامه درسی معنویت گرا از دیدگاه متخصصان و دانشجویان علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 227-249]

س

 • سرمدی، محمدرضا طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 251-290]
 • سعادت طلب، آیت واکاوی راهبردهای موثر بر تغییر برنامه‌های درسی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی(مطالعه کیفی) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 165-186]

ش

 • شالی امینی، وحید بررسی تطبیقی شاخص‌های آموزش سازنده‌گرا در طرح دوره کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه‌های هاروارد، اِی.اِی، بیلکنت و شیراز [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 335-364]
 • شباهنگ، رضا نقش رویکرد یادگیری و تجربه دوره آموزشی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 119-137]
 • شعبانی ورکی، بختیار چرخش از "نظریه‌پردازی" به "نظریه‌پردازی همادین در برنامه درسی": رویکردی عصب‌پدیدارشناختی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 7-47]
 • شهرکی پور، حسن طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های استان تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 291-323]
 • شهری، آرزو تجارب زیسته دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران از توجه برنامه درسی به حوزه عاطفی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 139-164]

ص

 • صادقی، علیرضا سنجش میزان سواد چندفرهنگی استادان دانشگاه علامه طباطبائی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 31-67]
 • صارمی، احمد واکاوی برنامه درسی اجرا شده دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و ارائه راهکارها؛ یک پژوهش روایی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 221-248]
 • صالحی، کیوان رهیافتی پدیدارشناسانه در شناسایی مشکلات فرایند اجرای پایان‌نامه‌ها [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 249-290]

ط

 • طباطبایی، سید محمدصادق روش‎های مطلوب ارزشیابی کارورزی در رشته‎های حقوق و روانشناسی در دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 69-95]
 • طوفان، سحر مقایسه تطبیقی برنامه‌های درسی جدید رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی با برنامه درسی قدیم دانشگاه‌های ایران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 345-377]

ع

 • عبدالهی اصل، صیاد تجارب زیسته دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران از توجه برنامه درسی به حوزه عاطفی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 139-164]
 • علم الهدی، جمیله بازنگری و ارائه برنامه درسی پیشنهادی رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی ارشد (مورد مطالعه: گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 97-138]

غ

 • غلام پور، میثم شناسایی میزان و علل اضطراب پژوهشی در دانشجویان: رویکرد آمیخته(مورد مطالعه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 139-162]

ف

 • فتحی واجارگاه، کوروش بنیان های نظری دیدگاه نو/چند بسترسازی در مطالعات برنامه درسی: از "برنامه درسی آکواریومی " تا" نظریه جهان های متعدد در مطالعات برنامه درسی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 89-98]
 • فرج اللهی، مهران طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 251-290]

ق

 • قهرمانی، علی اکبر تعیین و رتبه بندی شاخص‌های موثر در قابلیت های رفتار کارآفرینانه دانشجویان مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 187-220]

ک

 • کریمی، روح الله ارزشیابی عملکرد یاددهی – یادگیری اعضای هیئت‌علمی براساس مدل آشور (مطالعۀ موردی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 325-343]

م

 • مبارکی، محمدحسن واکاوی برنامه درسی اجرا شده دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و ارائه راهکارها؛ یک پژوهش روایی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 221-248]
 • محبوبی، طاهر طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 251-290]
 • محبی، علی ارزشیابی عملکرد یاددهی – یادگیری اعضای هیئت‌علمی براساس مدل آشور (مطالعۀ موردی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 325-343]
 • مرادی‌نسب، حسین مقایسه تطبیقی برنامه‌های درسی جدید رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی با برنامه درسی قدیم دانشگاه‌های ایران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 345-377]
 • مقدم، فاطمه تأثیر برنامه های درسی کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی بر رشد مهارت های شغلی، انتظارات شغلی و شانس اشتغال دانش آموختگان این رشته ها [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 201-226]
 • مقیمی، علی چرخش از "نظریه‌پردازی" به "نظریه‌پردازی همادین در برنامه درسی": رویکردی عصب‌پدیدارشناختی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 7-47]
 • ملاصالحی، ودیهه مقایسه تطبیقی برنامه‌های درسی جدید رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی با برنامه درسی قدیم دانشگاه‌های ایران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 345-377]
 • مهرعلیزاده، یداله تأثیر برنامه های درسی کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی بر رشد مهارت های شغلی، انتظارات شغلی و شانس اشتغال دانش آموختگان این رشته ها [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 201-226]

ن

 • نصر، احمدرضا روش‎های مطلوب ارزشیابی کارورزی در رشته‎های حقوق و روانشناسی در دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 69-95]
 • نصراللهی نیا، فاطمه بازنگری و ارائه برنامه درسی پیشنهادی رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی ارشد (مورد مطالعه: گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 97-138]
 • نوروز برازجانی، ویدا بررسی تطبیقی شاخص‌های آموزش سازنده‌گرا در طرح دوره کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه‌های هاروارد، اِی.اِی، بیلکنت و شیراز [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 335-364]
 • نیلی، محمدرضا روش‎های مطلوب ارزشیابی کارورزی در رشته‎های حقوق و روانشناسی در دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 69-95]

و

 • وزیری فراهانی، بهرام مقایسه تطبیقی برنامه‌های درسی جدید رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی با برنامه درسی قدیم دانشگاه‌های ایران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 345-377]

ه

 • هاشم خانی، اعظم طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های استان تهران [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 291-323]
 • هواس بیگی، فاطمه سنجش میزان سواد چندفرهنگی استادان دانشگاه علامه طباطبائی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 31-67]
 • هوشمند، علیرضا چرخش از "نظریه‌پردازی" به "نظریه‌پردازی همادین در برنامه درسی": رویکردی عصب‌پدیدارشناختی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 7-47]

ی

 • یادگارزارده، رضا مروری بر مدل‌های گوناگون طراحی و تدوین برنامه درسی دانشگاهی در آموزش عالی: ارائه مدلی پیشنهادی برای آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 49-88]