دوره و شماره: دوره 9، شماره 17 - شماره پیاپی 2، مرداد 1397، صفحه 1-216 
الگویی برای بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

صفحه 67-91

سپیده جعفری؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ سعید غیاثی ندوشن؛ علی خورسندی طاسکوه


برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران: دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 183-216

صادق زارع صفت؛ مرضیه دهقانی؛ رضوان حکیم زاده؛ مرتضی کرمی؛ کیوان صالحی