اهداف و چشم انداز

دوفصلنامه مطالعات برنامه­درسی آموزش عالی، مجله­ای علمی - پژوهشی در زمینه تخصصی، برنامه­های درسی در نظام آموزش عالی است. این مجله متناسب با ساختار برنامه­های درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به چاپ دستاوردهای اصیل پژوهشی پژوهشگران در زمینه برنامه­های درسی آموزش عالی می­کند.

اهداف

ترویج و بسط دانش موجود در زمینه مطالعات برنامه­درسی آموزش عالی

گسترش مرزهای دانش مطالعات برنامه­درسی آموزش عالی ایران با توجه به تحولات علمی جهان

بسترسازی برای برنامه های درسی دانشگاه های نسل چهارم

ایجاد بستر پژوهشی و همکاری بین پژوهشگران داخلی و خارجی

انتشار یافته­های پژوهش­های جدید در زمینه دانش مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

شناخت الگوهای اجرایی موجود در زمینه برنامه­های درسی آموزش عالی

کمک به سیاستگزاران نظام آموزش عالی در زمینه­ برنامه­های درسی

بررسی چالش­های نظام آموزش عالی در زمینه برنامه­های درسی

مهمترین سیاستهای اجرایی نشریه:

 برای تحقق اهداف مذکور، تحت پنج عنوان «اعلام موضوعات و زمینه­های حائز اهمیت برای پژوهش در بستر مطالعات آموزش عالی»، «شناسایی داوران تخصصی در زمینه موضوعات مختلف و ایجاد بانک داوران تخصصی در رشته»،«آموزش داوران و مشخص کردن معیارهای و ملاک­های داوری مقالات و دستاوردهای علمی»،«انتشار پژوهش­های برگزیده در سایت مجله و وبسایت انجمن مطالعات برنامه­درسی ایران»،«برگزاری همایش­های سالانه در محور یافته­های جدید در زمینه مطالعات برنامه­درسی آموزش عالی با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران»  و «ایجاد زمینه تعامل مناسب بین پژوهشگران و متخصصان موضوعی در گروه­ آموزشی علوم تربیتی در دانشگاه­های مختلف» اعلام شدند. 

اولویت ها(حوزه های) نشریه در جذب مقالات:   

 اولویت‎های نگارشی نشریه تحت چهار عنوان کلی و بیست و شش عنوان فرعی معرفی شده‎اند؛

 • اولویت­های مرتبط با نظریات برنامه درسی آموزش عالی
 • اولویت مربوط به زمینه­ها و بسترهای اجرایی الگوهای برنامه­درسی آموزش عالی
 • اولویت مربوط با ارتباط برنامه درسی آموزش عالی با سیاست­های کلان اجتماعی
 • - اولویت مربوط به مطالعات بین الملل در زمینه آموزش عالی

عناوین فرعی

اولویت­های مرتبط با نظریات برنامه درسی آموزش عالی

-نظریات جدید در زمینه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

- الگوهای نوین طراحی برنامه­های درسی آموزش عالی

- الگوهای جدید در زمینه اجرای برنامه­های درسی در آموزش عالی

- نظریات تغییر و اصلاح برنامه­های درسی آموزش عالی

اولویت مربوط به زمینه­ها و بسترهای اجرایی الگوهای برنامه­درسی آموزش عالی

 • الگوهای اجرایی برنامه­های درسی موجود نظام آموزش عالی
 • بسترها و شاخص­های مؤثر بر اجرای برنامه­های درسی آموزش عالی
 • مبانی روان­شناختی، علمی، فلسفی، اجتماعی برنامه درسی آموزش عالی
 • رویکردهای نوین پژوهش در بستر مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
 • زمینه­ها و بسترهای تمرکززدایی در زمینه برنامه­های درسی دانشگاهی
 • سنجش و ارزیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برنامه­های درسی آموزش­ عالی
 • بسترهای نوین اجرای برنامه­های درسی آموزش عالی(بسترهای مجازی، چندرسانه­ای­های آموزشی و بسترهای تلفیقی)

اولویت مربوط با ارتباط برنامه درسی آموزش عالی با سیاست­های کلان اجتماعی

 • برنامه درسی دانشگاه و اقتصاد
 • برنامه درسی دانشگاه و سیاست
 • برنامه درسی دانشگاه و محیط زیست
 • برنامه درسی دانشگاه و اجتماع چندفرهنگی
 • برنامه درسی دانشگاه و تربیت دینی
 • برنامه درسی دانشگاه و تربیت هنری
 • برنامه درسی دانشگاه و تربیت اخلاقی
 • برنامه درسی دانشگاه و تربیت رسانه­ای
 • برنامه درسی دانشگاه و سواد سلامت
 • برنامه درسی دانشگاه و تحولات اجتماعی
 • برنامه درسی دانشگاه و چالش­های اجتماعی - فرهنگی

 اولویت مربوط به مطالعات بین الملل در زمینه آموزش عالی

 • بین المللی سازی برنامه های درسی و نیز برنامه درسی مبتنی بر صلاحیت حرفه ای
 • مطالعات تطبیقی برنامه­های درسی آموزش عالی در کشورهای جهان
 • مطالعات تلفیقی یافته­های پژوهشی در زمینه مطالعات برنامه درسی بین­الملل