اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 777
تعداد پذیرش 114
تعداد عدم پذیرش 553

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 225
تعداد مشاهده مقاله 1185111
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 797364
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 178 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 344 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 117 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 50 روز
درصد پذیرش 15 %