اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 748
تعداد پذیرش 103
تعداد عدم پذیرش 536

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 213
تعداد مشاهده مقاله 913472
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 619070
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 180 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 349 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 120 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 50 روز
درصد پذیرش 14 %