اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 718
تعداد پذیرش 94
تعداد عدم پذیرش 494

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 203
تعداد مشاهده مقاله 695043
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 480986
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 179 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 351 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 119 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 42 روز
درصد پذیرش 13 %