کلیدواژه‌ها = تربیت معلم
امکان سنجی و شناسایی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده آموزش مبتنی بر شایستگی در تربیت معلمان شیمی (مطالعه موردی: استان زنجان)

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 103-129

اسماعیل اولی؛ نعمت الله ارشدی؛ نعمت الله موسی پور؛ غلامرضا یادگارزاده


تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران

دوره 10، شماره 19، خرداد 1398، صفحه 149-169

مریم صفرنواده؛ نعمت الله موسی پور؛ محبوبه اظهری؛ عبدالسعید محمدشفیعی