راهنمای نویسندگان

راهنمای شرایط  پذیرش مقاله

نشریه «مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی» توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر می شود.

شرایط پذیرش مقاله:

  • برگه مشخصات شامل عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی (یا فرانسه)؛ نام و نام خانوادگی پژوهشگر/ پژوهشگران (فارسی و انگلیسی)، درجة علمی با نشانی محل کار و پست الکترونیکی((E-mail، تلفن تماس با پژوهشگر اول و تاریخ ارسال مقاله.
  • تنظیم چکیده ­ها به دو زبان­ فارسی و انگلیسی (یا فرانسه) (بین 150 الی 200 کلمه).
  • معرفی کلید واژه ­ها به ترتیب حروف الفبا (در پایان چکیده).
  • پیشنهاد می­شود مقاله شامل بخش­های زیر باشد:
  • مقدمه (شامل: بیان مسئله، پیشینه، هدف­ها، پرسش­ها یا فرضیه­ ها)  
  • روش­ شناسی (شامل جامعة آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش و روش پژوهش)
  • گزارش یافته­ ها (شامل گزارش یافته­ های آماری، محل قرارگرفتن جداول و نمودارها در متن تعیین شود و در پایان گزارش و روی صفحه جداگانه­ای به ترتیب تنظیم شوند. شماره جدول­ها و عنوان آن­ها در بالای جدول­ها و شماره نمودارها و عنوان آن­ها زیر نمودارها قرار گیرد).
  • تفسیر و نتیجه ­گیری (مقایسه یافته­ها با پیشینه و تبیین نتایج، ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات مربوط به حیطة پژوهش).
  • پاورقی: در این قسمت معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مؤلفان موجود در منابع در همان صفحه و در قسمت پاورقی می­آید.
  • فهرست مآخذ فارسی و انگلیسی (به روش APA).

 

تذکر مهم:

نویسنده(گان) محترم باید در زمان ارسال مقاله حتماً نسبت به تکمیل و ارسال فرم های مشخصات مقاله، تعهد اخلاقی نویسندگان و تعارض منافع اقدام نمایند.

 

شیوة ارسال مقاله: با ورود به سایت و ثبت نام می‌توانید فایل مقاله را ارسال نمایید و از طریق ایمیل رسید دریافت نمایید