آمار و اطلاعات نشریه:

 

تعداد دوره منتشر شده تاکنون

10

 تعداد شماره منتشر شده تاکنون

19

 تعداد مقالات چاپ شده

103

تعداد مقالات مشاهده شده

108747

تعداد مقالات دانلود شده از وب سایت نشریه

83410

 تعداد مقالات ارسال شده در سال 98

90

 تعداد مقالات پذیرفته نشده در سال 98

50

 تعداد مقالات پذیرفته شده در سال 98

4

 درصد پذیرش مقالات در سال 98

4/4

مدت زمان پذیرش (روز) در سال 98

124

تعداد پایگاه های که نشریه در آن نمایه شده

11

متوسط زمان داوری مقالات در سال 98

8

متوسط زمان انتشار(بعد از پذیرش)(روز) در سال 98

24

فهرست برخی از پایگاههای که نشریه در انها نمایه می شود:

 

                          

    

شیوة ارسال مقاله: با ورود به سایت و ثبت نام می‌توانید فایل مقاله را ارسال نمایید و از طریق ایمیل رسید دریافت نمایید

نشانی دبیرخانه: تهران- خیابان کریم خان- نبش خیابان دکتر عضدی (آبان شمالی) - دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق 202

شماره تماس 81032208

مسئول دبیرخانه: زهرا تقدیری

 
   

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 19 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-193 

7. تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران

صفحه 149-169

مریم صفرنواده؛ نعمت الله موسی پور؛ محبوبه اظهری؛ عبدالسعید محمدشفیعی


نشریات مرتبط