راهنمای شرایط  پذیرش مقاله

مجله «مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی» توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر می شود.

شرایط پذیرش مقاله:

  • برگه مشخصات شامل عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی (یا فرانسه)؛ نام و نام خانوادگی پژوهشگر/ پژوهشگران (فارسی و انگلیسی)، درجة علمی با نشانی محل کار و پست الکترونیکی((E-mail، تلفن تماس با پژوهشگر اول و تاریخ ارسال مقاله.
  • تنظیم چکیده­ها به دو زبان­ فارسی و انگلیسی (یا فرانسه) (بین 150 الی 200 کلمه).
  • معرفی کلید واژه­ها به ترتیب حروف الفبا (در پایان چکیده).
  • پیشنهاد می­شود مقاله شامل بخش­های زیر باشد:
  • مقدمه (شامل: بیان مسئله، پیشینه، هدف­ها، پرسش­ها یا فرضیه­ها)  
  • روش­ شناسی (شامل جامعة آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش و روش پژوهش)
  • گزارش یافته­ها (شامل گزارش یافته­های آماری، محل قرارگرفتن جداول و نمودارها در متن تعیین شود و در پایان گزارش و روی صفحه جداگانه­ای به ترتیب تنظیم شوند. شماره جدول­ها و عنوان آن­ها در بالای جدول­ها و شماره نمودارها و عنوان آن­ها زیر نمودارها قرار گیرد).
  • تفسیر و نتیجه­گیری (مقایسه یافته­ها با پیشینه و تبیین نتایج، ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات مربوط به حیطة پژوهش).
  • پاورقی: در این قسمت معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مؤلفان موجود در منابع در همان صفحه و در قسمت پاورقی می­آید.
  • فهرست مآخذ فارسی و انگلیسی (به روش APA).

 

شیوة ارسال مقاله: با ورود به سایت و ثبت نام می‌توانید فایل مقاله را ارسال نمایید و از طریق ایمیل رسید دریافت نمایید

نشانی دبیرخانه: تهران- خیابان کریم خان- نبش خیابان دکتر عضدی (آبان شمالی) - دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق 202

شماره تماس 81032208

مسئول دبیرخانه: زهرا تقدیری

 
   

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 19 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-193 

7. تجربۀ زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران

صفحه 149-169

مریم صفرنواده؛ نعمت الله موسی پور؛ محبوبه اظهری؛ عبدالسعید محمدشفیعی