نویسنده = سیروس منصوری
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه‌درسی سازنده‌گرا در آموزش عالی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 123-148

مهدی محمدی؛ میمنت عابدینی بلترک؛ سیروس منصوری