کلیدواژه‌ها = چالش ها
تعداد مقالات: 2
1. بررسی چالشهای درس زبان تخصصی رشته‌های علوم تربیتی و راهکارهای بهبود آن

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 109-137

سمیه محمدزاده؛ محمد جواد لیاقتدار؛ احمد معین زاده؛ احمد عابدی


2. واکاوی نیازهای آغازخدمت نومعلمان آموزش ابتدایی: چالش های ناهمساز

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 289-308

منصوره ایران نژاد؛ مجید علی عسگری؛ نعمت الله موسی پور؛ زهرا نیکنام