نویسنده = مقصود امین خندقی
تعداد مقالات: 3
1. چرخش از "نظریه‌پردازی" به "نظریه‌پردازی همادین در برنامه درسی": رویکردی عصب‌پدیدارشناختی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-47

علیرضا هوشمند؛ بختیار شعبانی ورکی؛ مقصود امین خندقی؛ علی مقیمی


2. "برنامه درسی فرارشته‌ای" مبتنی بر تحلیل لایه ای علّی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-34

بختیار شعبانی ورکی؛ امین بابادی؛ مقصود امین خندقی؛ مرتضی کرمی


3. هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 114-152

نرگس آهنچیان؛ بختیار شعبانی ورکی؛ محمود مهر محمدی؛ مقصود امین خندقی