نویسنده = ودیهه ملاصالحی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تطبیقی برنامه‌های درسی جدید رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی با برنامه درسی قدیم دانشگاه‌های ایران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 345-377

کریستینه ابراهمیان؛ بهرام وزیری فراهانی؛ ودیهه ملاصالحی؛ سحر طوفان؛ حسین مرادی‌نسب