نویسنده = نرگس کشتی آرای
تعداد مقالات: 2
1. تجارب زیسته دانشجویان از مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 237-264

رضا اقدام پور؛ نرگس کشتی ارای؛ رضا اسماعیلی


2. طراحی اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسی آموزش عالی ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-26

فروزان تنکابنی؛ علیرضا یوسفی؛ نرگس کشتی آرای