کلیدواژه‌ها = برنامه درسی آموزش عالی
تعداد مقالات: 10
1. تاملی بر فهم برنامه درسی و پداگوژی از نگاه مدرسان : مطالعه موردی دپارتمان برنامه درسی و پداگوژی دانشگاه بریتیش کلمبیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

زهره عباباف؛ ویلیام پاینار


7. برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر- رویکرد کیفی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-77

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی؛ سیروس حدادنیا


8. هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 114-152

نرگس آهنچیان؛ بختیار شعبانی ورکی؛ محمود مهر محمدی؛ مقصود امین خندقی