کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 26
3. ارائه الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-39

عادل حلاج دهقانی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ علی اکبر خسروی؛ کامبیز پوشنه


4. واکاوی انسانشناسانه مفهوم تدریس موءثر از منظر فرهنگ رشته‌ای

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 41-55

سعید صفائی موحد؛ محمد حاجی زاد


5. نوع شناسی ذهنیت اساتید از الزامات برنامه درسی مبتنی بر پیامد در آموزش عالی (کاربرد روش کیو)

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-236

محبوبه شاه جوان؛ حسین مومنی مهموئی


6. تبیین دیدگاه صاحب نظران دربارۀ عناصر برنامه‌درسی آموزش هنر برای ارائه الگوی برنامه‌درسی تربیت معلم هنر (آموزش عالی)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-121

آیدین مهدیزاده تهرانی؛ علیرضا عصاره؛ محمود مهرمحمدی؛ محمدرضا امام جمعه


7. ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه‌درسی سازنده‌گرا در آموزش عالی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 123-148

مهدی محمدی؛ میمنت عابدینی بلترک؛ سیروس منصوری


8. شرایط بین‌المللی شدن دانشگاهها با تمرکز بر برنامه‌ریزی درسی بین فرهنگی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-44

علی خورسندی طاسکوه؛ طلعت الشریعه فیروزجائیان


9. ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-134

مهدی محمدی؛ راضیه شیرین حصار؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی


10. گسست آموزشی: فاصله برنامه درسی قصد شده وکسب شده در نظام آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-114

مبینا غربا؛ اکرم دهباشی؛ حمید رحیمی


13. تاملی پیرامون مفهوم برنامه درسی دانشجو (معرفی و بسط مفاهیم مرتبط)

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-112

محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ فاطمه ابدی


14. تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه بهره‌گیری از روش منتورینگ برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-102

سمیه دانشمندی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی؛ بهروز قلیچ‌لی


16. طراحی اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسی آموزش عالی ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-26

فروزان تنکابنی؛ علیرضا یوسفی؛ نرگس کشتی آرای


17. پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-70

صمد ایزدی؛ سید کاظم علوی لنگرودی؛ حمیده پاک مهر؛ مجتبی تجری


19. گستره ارزش های کاری سکویی برای آموزشگری در محیط آموزش عالی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 62-84

زهره عباباف